Loading

Sunday, April 29, 2018

Dzung "Cánh cửa thần kỳ"


Country: Vietnam
Genre(s): Instrumental Progressive Metal/Rock
Format: digital
Release date: April 29, 2018
Tracklist
1. Hai chín ba mươi (05:00)
2. Một giấc chiêm bao (05:34)
3. Mặt trời tháng sáu (05:37)
4. Phiên chợ chiều mưa (04:29)
5. Cao ốc vô danh (05:29)
6. Cánh cửa thần kỳ (05:22)

Total Time 31:31

Line-up
Dzung - Guitar, programming
   With
Vinh Cóc - Bass
Anh Tú Nguyễn - Guitar (1)
Hà Laze - Guitar (2)
Tùng JohnCr - Guitar (4)
Trần Hoàng - Keyboards (5)
Ân Boiledwater - Guitar (6)

Media/Samples 
Bandcamp

Links:
Web page
Facebook

No comments :

Post a Comment